Privacy beleid

RendyRegtuitGardenConcepts, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://rendyregtuitgardenconcepts.com/

Telefoon: +31 6 82421161

Rendy Regtuit is de Functionaris voor de gegevensbescherming van RendyRegtuitGardenConcepts. Zij is te bereiken via rendyregtuit@gmail.com

Hoe uw persoonsgegevens beveiligd zijn

RendyRegtuitGardenConcepts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met rendyregtuit@gmail.com

RendyRegtuitGardenConcepts verwerkt geen persoonsgegevens omdat op deze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Met welk doel en op basis van welke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt

RendyRegtuitGardenConcepts verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van aangeboden diensten
  • Ook persoonsgegevens als die wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Welke gegevens worden gevraagd en bewaard

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RendyRegtuitGardenConcepts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens gelden: 5 tot maximaal 10 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

RendyRegtuitGardenConcepts verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. De website gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RendyRegtuitGardenConcepts en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u bewaar in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rendyregtuit@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. RendyRegtuitGardenConcepts wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gepubliceerd door rendyregtuitgardenconcepts

Ruim 25 jaar internationale ervaring in het creëren van bijzondere tuinen. Concept, ontwerp, beplantingsplannen & advies, workshops en lezingen.

Plaats een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: